Kontakt

Osobné/Firemné údaje

Sídlo firmy: Gorkého 15 , 984 01 Lučenec

Prevádzka: Partizánska 15,98511 Halič

E-Mail
Telefón

mobil: +421 904 882 444
firma: +421 474 328 894
prevádzka: +421 474 392 344